John Mogensen og Bjarne Liller Koncert

God gammeldags musik fra dengang
John Mogensen og Bjarne Liller

Dato Torsdag d. 13. april 2023 kl. 14:00 - kl. 16:30

Sted Valdemarshus

Pris Pris pr. deltager kr.50,00

K o n c e r t

Glæd dig til John Mogensen og Bjarne Liller koncert.

Gode gamle melodier fra dengang

Tilmelding til Karin i køkkenet tlf.: 42508013.