Busordning

Valdemarshus har en ”Busordning”, hvor folk fra nærområdet bliver hentet på deres bopæl, kørt til Valdemarshus og hjem igen for en beskeden brugerbetaling.

Midlerne til finansiering af busordningen skaffer Brugerrådet, ved at afholde forskellige arrangementer, samt ved salg af ting som brugerne fremstiller.

Derudover søges der midler fra §79, samt fonde med mere.

 

Flextrafik 76608608 

HB Care 70705049 (tryk 2)

Poul Henning 21590838